(+84) 0287 300 2442 - (+84) 0333 27 99 77

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

DIDIOTO, (“Chúng tôi”) cam kết bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của Người sử dụng.Chính sách Quyền riêng tư này (cùng với điều khoản sử dụng được quy định tại trang didioto.com và các tài liệu khác được dẫn chiếu đến trong đó) thiết lập cơ sở để Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ Người sử dụng, hoặc Người sử dụng gửi đến Chúng tôi, qua đó tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân trên. Vui lòng đọc kĩ các thông tin sau để hiểu được quan điểm của Chúng tôi và các quy định liên quan đến dữ liệu cá nhân của Người sử dụng và cách thức mà Chúng tôi áp dụng chúng. Bằng việc truy cập vào didioto.com, Người sử dụng đã chấp nhận và đồng ý với những điều khoản được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ NGƯỜI SỬ DỤNG


Chúng tôi có thể thu thập và xử lý những dữ liệu sau về Người sử dụng:Thông tin Người sử dụng cung cấp cho Chúng tôi
Người sử dụng có thể cung cấp cho Chúng tôi những thông tin của mình khi điền vào các mẫu đăng ký trên các nền tảng công nghệ của Chúng tôi, như trang điện tử didioto.com, hoặc thông qua việc liên lạc với Chúng tôi qua điện thoại, thư điện tử hoặc thông qua các hình thức khác (gọi chung là “Trang điện tử”). Những thông tin này bao gồm thông tin mà Người sử dụng cung cấp khi đăng ký sử dụng Trang điện tử, dịch vụ của Chúng tôi, tìm kiếm các sản phẩm, đặt mua hàng trên Trang điện tử, tham gia thảo luận trên diễn đàn hoặc các tính năng mạng xã hội trực tiếp từ hoặc thông qua Trang điện tử, tham gia bất kỳ cuộc thi, chương trình khuyến mại hay cuộc khảo sát nào, sử dụng diễn đàn của Chúng tôi để tiếp cận với thế giới ảo, thông tin mạng xã hội, các buổi huấn luyện cá nhân và các lựa chọn khác và khi Người sử dụng thông báo về bất kỳ vấn đề nào với Trang điện tử. Những thông tin mà Người sử dụng cung cấp cho Chúng tôi sẽ bao gồm nhưng không giới hạn bởi những thông tin cá nhân như: địa chỉ, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại, thông tin tài chính và thẻ tín dụng, mô tả về bản thân, hình ảnh, hoạt động, sự tương tác, mạng lưới kết nối của Người sử dụng, và bất kỳ loại thông tin nào khác dưới bất kỳ hình thức nào.Thông tin Chúng tôi thu thập
Đối với mỗi lượt Người sử dụng ghé thăm Trang điện tử hoặc bất kỳ trang web nào có sử dụng/ cung cấp dịch vụ của Chúng tôi, Chúng tôi có thể tự động thu thập những thông tin sau: • Thông tin về thiết bị, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin kỹ thuật, bao gồm địa chỉ IP được dùng để kết nối máy tính của Người sử dụng với mạng Internet, thông tin đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, thiết lập múi giờ, phần mở rộng và phiên bản của ứng dụng trình duyệt, hệ thống và cơ sở hoạt động, thông tin kết nối di động, nhận dạng thiết bị riêng biệt;
 • o Lịch sử thông tin đăng nhập của Người sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các lượt ghé thăm hay các đoạn lưu thông tin có thể nhận dạng trình duyệt hoặc tài khoản Facebook của Người sử dụng, định vị tài nguyên thống nhất (URL) mà luồng nhấp chuột dẫn đến, thông qua hoặc từ Trang điện tử (bao gồm ngày và giờ); sản phẩm mà Người sử dụng đã xem hoặc tìm kiếm; thời gian phản hồi từ trang điện tử, lỗi tải về, độ dài những lần ghé thăm những trang nhất định, thông tin tương tác đối với trang điện tử (như việc rê, nhấp và di chuyển chuột), ngôn ngữ trình duyệt, phương pháp được sử dụng để duyệt trang từ xa và mọi số điện thoại được dùng để liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của Chúng tôi;
 • o Thông tin về địa điểm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về vị trí cụ thể của Người sử dụng như các tín hiệu được gửi từ thiết bị di động hoặc bất kỳ các thiết bị nào khác mà Người sử dụng đang sử dụng để xác định vị trí cụ thể của Người sử dụng;
 • o Các thông tin lưu trữ cục bộ: Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ các thông tin được lưu trên các thiết bị của Người sử dụng đang sử dụng các cơ chế như thông tin về các trang điện tử của trình duyệt hay hệ thống lưu trữ của ứng dụng.


Thông tin Chúng tôi nhận được từ các nguồn khác
Chúng tôi có thể nhận các thông tin của Người sử dụng nếu Người sử dụng sử dụng bất kỳ trang điện tử nào khác mà Chúng tôi điều hành hoặc những dịch vụ khác mà Chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các bên thứ ba, bao gồm, ví dụ như, các đối tác kinh doanh, nhà thầu phụ trong các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, thanh toán và chuyển phát, mạng lưới quảng cáo, các bên cung cấp dịch vụ phân tích, các bên cung cấp dịch vụ tìm kiếm thông tin, các công ty thu thập thông tin đánh giá tín dụng, và có thể nhận thông tin về Người sử dụng từ họ. Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về Người sử dụng được chia sẻ bởi những người trong danh sách bạn bè hoặc kết nối của Người sử dụng.Thông tin lưu trữ (Cookies)

Chúng tôi có thể sử dụng cookies (tập tin văn bản nhỏ mà Chúng tôi và các nhà điều hành các trang điện tử khác lưu trữ trên máy tính của Người sử dụng khi Người sử dụng truy cập vào Trang điện tử) để cung cấp cho Người sử dụng sự tương tác tốt hơn và riêng tư hơn. Cookies cho phép Chúng tôi nhận biết Người sử dụng mỗi khi Người sử dụng truy cập lại Trang điện tử, lưu trữ thông tin về các sự quan tâm ưu tiên của Người sử dụng, và cải thiện cách mà việc tìm kiếm của Người sử dụng được thực hiện. Các dữ liệu đó cũng cho phép Chúng tôi tạo các thống kê số lượt người truy cập Trang điện tử và cách thức mà họ đã sử dụng Trang điện tử và mạng internet. Người sử dụng có thể thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookies của Chúng tôi nếu Người sử dụng muốn (Người sử dụng cần tham khảo phần trợ giúp của trình duyệt Người sử dụng đang sử dụng để biết thêm chi tiết), nhưng điều này có thể hạn chế Người sử dụng trong việc sử dụng Trang điện tử.Chúng tôi lưu trữ thông tin được thu thập từ cookies trên máy chủ của Chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chuyển những thông tin này đến các bên thứ ba khác nếu pháp luật yêu cầu, hoặc nếu bên thứ ba đó thay mặt Chúng tôi xử lý thông tin. Bằng việc sử dụng Trang điện tử, Người sử dụng đồng ý với việc Chúng tôi xử lý dữ liệu về Người sử dụng theo cách thức và mục đích nêu trên.

SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG


Chúng tôi sử dụng thông tin mà Chúng tôi thu thập và nhận được như đã đề cập bên trên để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện dịch vụ của Chúng tôi và các tính năng có liên quan khác. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để phát triển các sản phẩm mới. Chúng tôi cũng sử dụng các thông tin này để cung cấp đến Người sử dụng các kết quả tìm kiếm liên quan phù hợp.Các thông tin Người sử dụng cung cấp cho Chúng tôi
Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để: • cung cấp cho Người sử dụng các thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác mà Chúng tôi đang cung cấp tương tự với các sản phẩm Người sử dụng đã mua hoặc quan tâm;
 • cung cấp cho Người sử dụng, hoặc cho phép bên thứ ba thích hợp cung cấp đến Người sử dụng, các thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà Chúng tôi cảm thấy Người sử dụng sẽ quan tâm. Trong trường hợp Người sử dụng là khách hàng hiện tại của Chúng tôi, Chúng tôi có thể liên lạc với Người sử dụng qua các phương tiện điện tử (thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại) và cung cấp thông tin của các sản phẩm và dịch vụ tương tự với các sản phẩm mà Người sử dụng đã mua hoặc thương lượng trước đó. Nếu Người sử dụng là khách hàng mới, và khi Chúng tôi đồng ý cho bên thứ ba thích hợp sử dụng thông tin của Người sử dụng, Chúng tôi (hoặc họ) sẽ liên lạc với Người sử dụng qua các phương tiện điện tử chỉ khi nào Người sử dụng đồng ý với các điều khoản này. Mặc dù Người sử dụng đồng ý cho Chúng tôi sử dụng các thông tin này, Người sử dụng luôn có quyền sở hữu các thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà Người sử dụng cung cấp cho Chúng tôi trừ khi Chúng tôi: (i) gửi cho Người sử dụng một thông báo; và/ hoặc (ii) đã loại bỏ các thông tin mà Chúng tôi xem là nhạy cảm. Tuy vậy, Chúng tôi không và không thể kiểm soát được các thông tin mà các bên còn lại chia sẻ về Người sử dụng;
 • thông báo cho Người sử dụng về các thay đổi/ cập nhật liên quan đến dịch vụ và ứng dụng của Chúng tôi;
 • đảm bảo rằng các nội dung từ Trang điện tử được thiết kế theo một cách hiệu quả phù hợp với Người sử dụng, máy tính và các thiết bị di động của Người sử dụng.


Bất kể quy định nào trong phần “Sử dụng thông tin của Người sử dụng”, Người sử dụng theo đây cho phép Chúng tôi, thông qua việc đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư này, cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tiếp cận các thông tin để giúp Chúng tôi cung cấp dịch vụ. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cần thiết để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho Người sử dụng và các khách hàng khác, bao gồm cả những khách hàng được đề cập bên trên. Thông thường, các thông tin liên kết với tài khoản của Người sử dụng sẽ được lưu giữ cho đến khi tài khoản của Người sử dụng bị xoá đi. Đối với một số loại thông tin nhất định, Chúng tôi sẽ cung cấp cho Người sử dụng các quy định lưu trữ cụ thể và riêng biệt.Thông tin Chúng tôi thu thập
Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin này để: • quản lý Trang điện tử và phục vụ cho các hoạt động nội bộ, bao gồm xử lý sự cố, xử lý dữ liệu, kiểm tra, nghiên cứu, các hoạt động thống kê và khảo sát;
 • cải thiện Trang điện tử để đảm bảo nội dung được thiết kế hiệu quả phù hợp với Người sử dụng, máy tính và các thiết bị di động của Người sử dụng;
 • cho phép Người sử dụng tham gia vào các tính năng có tính tương tác của dịch vụ của Chúng tôi, khi Người sử dụng đồng ý thực hiện việc đó;
 • nỗ lực để giữ Trang điện tử được an toàn và bảo mật;
 • đo đạc hoặc tìm hiểu về tính hiệu quả của các quảng cáo mà Chúng tôi gửi đến Người sử dụng và các khách hàng khác và cung cấp các quảng cáo có liên quan đến Người sử dụng;
 • đề nghị và giới thiệu đến Người sử dụng và các người dùng khác của Trang điện tử về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà Người sử dụng hoặc họ có thể quan tâm.


Thông tin Chúng tôi nhận được từ các nguồn khác
Chúng tôi sẽ kết hợp những thông tin này với các thông tin mà Người sử dụng cung cấp cho Chúng tôi và các thông tin mà Chúng tôi thu thập được về Người sử dụng. Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này và các thông tin kết hợp nhằm mục đích nêu trên.

CHIA SẺ THÔNG TIN


Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Người sử dụng với bất kỳ thành viên nào trong tập đoàn của Chúng tôi, bao gồm các công ty con của Chúng tôi, công ty mẹ của Chúng tôi và các công ty con của công ty đó.Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về Người sử dụng với các bên thứ ba thích hợp, bao gồm: • đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và nhà thầu phụ cho việc thực hiện bất kỳ hợp đồng nào mà Chúng tôi ký kết với họ hoặc Người sử dụng;
 • các nhà quảng cáo và mạng lưới quảng cáo yêu cầu dữ liệu để chọn và phục vụ các quảng cáo liên quan đến Người sử dụng và những người khác. Chúng tôi sẽ không tiết lộ các thông tin nhận dạng cá nhân cho nhà quảng cáo của Chúng tôi, nhưng Chúng tôi có thể cung cấp cho họ thông tin tổng hợp về việc người dùng của Chúng tôi (ví dụ, Chúng tôi có thể thông báo cho họ rằng 500 người đàn ông ở độ tuổi dưới 30 đã nhấp chuột vào quảng cáo của họ vào một ngày cụ thể nào đó). Chúng tôi cũng có thể sử dụng những thông tin tổng hợp để giúp nhà quảng cáo tìm đến được những người xem mà họ nhắm đến. Chúng tôi có thể tận dụng dữ liệu cá nhân mà Chúng tôi thu thập từ Người sử dụng để giúp Chúng tôi thực hiện nguyện vọng của các nhà quảng cáo của Chúng tôi bằng cách hiển thị quảng cáo của họ đến đối tượng mục tiêu; hoặc
 • nhà cung cấp phương tiện phân tích và nghiên cứu hỗ trợ Chúng tôi cải thiện và tối ưu hóa Trang điện tử của Chúng tôi.


Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Người sử dụng cho bên thứ ba: • trong trường hợp Chúng tôi tiến hành mua hoặc bán bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào mà trong những trường hợp đó Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho những người bán, người mua tiềm năng cũng như các bên thứ ba khác liên quan đến doanh nghiệp hoặc tài sản đó khi cần thiết.
 • trong trường hợp DIDIOTO hoặc phần lớn tài sản của DIDIOTO được bên thứ ba mua lại, dữ liệu cá nhân về khách hàng được lưu giữ bởi DIDIOTO sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao.
 • trong trường hợp Chúng tôi có trách nhiệm tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của Người sử dụng để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào, hoặc để thi hành hoặc áp dụng các điều khoản sử dụng hoặc điều khoản và điều kiện cung cấp didioto.com và các thỏa thuận khác; hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản và sự an toàn của DIDIOTO, khách hàng của Chúng tôi, hoặc những người khác. Điều này bao gồm thông tin trao đổi với các công ty, tổ chức khác cho mục đích chống lừa đảo và giảm rủi ro tín dụng.
LƯU TRỮ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG


Dữ liệu mà Chúng tôi thu thập được từ Người sử dụng có thể được chuyển đến, và lưu trữ trên hệ thống máy chủ bảo mật của Chúng tôi, hoặc bởi các đối tác của Chúng tôi. Các thông tin ngoài ra có thể được xử lý bởi các nhân viên điều hành trên toàn thế giới đang làm việc cho Chúng tôi hoặc cho một trong các nhà cung cấp của Chúng tôi. Những nhân viên này sẽ tham gia vào một số công việc, trong số đó bao gồm việc đáp ứng các yêu cầu của Người sử dụng, xử lý chi tiết thanh toán của Người sử dụng và những quy định của Dịch vụ hỗ trợ. Bằng việc gửi đi các thông tin cá nhân của mình, Người sử dụng đã đồng ý sự truyền tải, lưu trữ và xử lý này. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu của Người sử dụng được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách Quyền riêng tư.Tất cả thông tin mà Người sử dụng cung cấp cho Chúng tôi sẽ được lưu trữ trên hệ thống máy chủ bảo mật. Mọi giao dịch thanh toán sẽ được mã hóa. Khi Chúng tôi cung cấp (hoặc Người sử dụng lựa chon) mật khẩu để giúp Người sử dụng truy cập vào những nội dung nhất định trên trang Trang điện tử, Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu Người sử dụng không được chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai.Tuy vậy, việc truyền thông tin thông qua mạng điện tử sẽ không an toàn tuyệt đối. Mặc dù Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Người sử dụng, Chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho các dữ liệu của Người sử dụng truyền tới trang Trang điện tử, Người sử dụng phải chịu mọi rủi ro cho việc truyền gửi thông tin của mình. Một khi Chúng tôi nhận được thông tin của Người sử dụng, Chúng tôi sẽ áp dụng quy trình và tính năng bảo mật nghiêm ngặt để nỗ lực ngăn chặn các truy cập bất hợp pháp.

ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CÁC TRANG ĐIỆN TỬ KHÁC


Trang điện tử, tùy từng thời điểm, có thể chứa những đường dẫn tới, và từ các trang điện tử của các mạng lưới đối tác, nhà quảng cáo, các đơn vị liên kết của Chúng tôi. Nếu Người sử dụng theo đường dẫn đến bất kỳ trang điện tử nào, vui lòng lưu ý rằng những trang điện tử này có chính sách quyền riêng tư riêng của chúng và do đó, Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với những chính sách này. Vui lòng kiểm tra những chính sách đó trước khi gửi đi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đến những trang điện tử này.

CHỈNH SỬA/ THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ


Mọi thay đổi mà Chúng tôi thực hiện đối với Chính sách Quyền riêng tư này trong tương lai sẽ được đăng trên trang này và, trong trường hợp thích hợp nhưng không được xem là một nghĩa vụ của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ thông báo những thay đổi này đến Người sử dụng bằng thư điện tử. Vì vậy, Người sử dụng đồng ý rằng nghĩa vụ của Người sử dụng là kiểm tra trang này một cách thường xuyên để cập nhật các cập nhật hoặc thay đổi của Chính sách Quyền riêng tư này.

LIÊN HỆ


Chúng tôi hoan nghênh mọi thắc mắc, ý kiến và yêu cầu liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư này từ Người sử dụng và Người sử dụng có thể liên hệ với Chúng tôi thông qua địa chỉ thư điện tử [email protected]