(+84) 0287 300 2442 - (+84) 0333 27 99 77

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

DIDIOTO có quyền, bất cứ lúc nào, sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật các Điều khoản sử dụng này và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật đó. Các quy định và điều lệ của Việt Nam sẽ được áp dụng.MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM


Các quy trình sửa chữa và dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn là điều quan trọng đối với hoạt động an toàn, ổn định của tất cả các phương tiện cũng như sự an toàn cá nhân của những người thực hiện việc sửa chữa. Các quy trình đảm bảo an toàn và biện pháp phòng ngừa rủi ro theo tiêu chuẩn (bao gồm sử dụng kính bảo hộ, dụng cụ và thiết bị phù hợp) phải được luôn luôn tuân thủ để loại bỏ khả năng gặp phải thương tích cá nhân hoặc dịch vụ không đúng cách có thể làm hư hỏng phương tiện hoặc làm tổn hại đến tính an toàn của phương tiện.

Mặc dù tài liệu này đã được chuẩn bị với mục đích nhằm cung cấp thông tin đáng tin cậy, không có bảo hành nào (một cách rõ ràng hoặc theo ngụ ý) được đưa ra đối với tính chính xác hoặc đầy đủ của tài liệu này. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm cũng như nghĩa vụ nào do mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ việc ban hành tài liệu này. ĐẶC BIỆT, KHÔNG BẢO ĐẢM BÁN HÀNG, CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÁC ĐƯỢC ĐƯA RA HOẶC NGỤ Ý ĐI NGƯỢC LẠI ĐỐI VỚI TRÁCH NHIỆM TỪ TÀI LIỆU NÀY. Trong mọi trường hợp, DIDIOTO sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, hậu quả hoặc bồi thường phát sinh từ việc sử dụng tài liệu này.

THÔNG TIN, SẢN PHẨM, VẬT LIỆU VÀ DỊCH VỤ THỂ HIỆN TRÊN TRANG WEB NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, HÌNH ẢNH, VĂN BẢN VÀ LIÊN KẾT ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM BÁN HÀNG CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẶC BIỆT NÀO HOẶC SỰ CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN.GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM


DIDIOTO SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM, TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, ĐỐI VỚI THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, THEO HẬU QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC BAO GỒM, TRONG HAY NGOÀI PHẠM VI HỢP ĐỒNG. Trong mọi trường hợp, bao gồm, nhưng không giới hạn, các trường hợp sơ suất, DIDIOTO chịu không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng, thông tin, tài liệu hoặc sản phẩm được thể hiện hoặc mua từ trang web này. Hơn nữa, DIDIOTO sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc cung cấp, lắp đặt hoặc sử dụng sản phẩm, cũng như tuổi thọ của sản phẩm, hiệu suất, khả năng ứng dụng cho mục đích sử dụng, lắp đặt phù hợp hoặc sự chính xác của thông tin được cung cấp. DIDIOTO không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi-rút máy tính hoặc gián đoạn máy tính nào khác hoặc thiệt hại cho bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào của bất kỳ người dùng nào của trang web này.CÁC TRANG WEB KHÁC


Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác do các nhà cung cấp bên thứ ba và những người khác sở hữu và điều hành. Bạn thừa nhận rằng DIDIOTO sẽ không chịu trách nhiệm về tính khả dụng, nội dung, văn bản, đồ họa, thông tin hoặc bất kỳ hành động hoặc thiệt hại nào từ bất kỳ trang web khác. Bạn phải liên hệ với quản trị viên của các trang web đó nếu bạn có bất kỳ mối lo ngại nào về các liên kết đó.